Bioritem

V spomladanskem času smo pogosto utrujeni, brezvoljni, neučinkoviti, skratka za nobeno rabo in to praviloma takrat, ko bi morali biti najbolj v formi. Ko si skušamo urediti življenje tako, da bomo s čim manj stresa dosegali čim boljše rezultate, nam lahko pomaga poznavanje lastnega bioritma in prilagajanje telesnih in duševnih aktivnosti tiktakanju biološke ure.

Človeški bioritem

Človekov bioritem raziskuje kronobiologija. Značilnosti tiktakanja in zvonjenja njegove biološke ure v veliki meri pogojujejo in odločajo o učinkovitosti in vitalnosti slehernega izmed nas. Človek nosi vse življenje v sebi notranjo uro, ki uravnava njegov ritem bivanja, skrbi za usklajeno delovanje organizma in ga brez večjih pretresov vodi iz faze spanja v fazo budnosti, iz obdobja počitka v fazo telesne oziroma psihične aktivnosti, iz obdobja ravno-dušnosti v fazo navdušenja, iz faze lenobnosti v fazo deloholizma ...

Bioritem - maksimumi in minimumi

Znanstvena spoznanja pričajo, da človekovo življenje in bivanje kljub navidezni neurejenosti poteka dokaj natančno, v skladu s tiktakanjem biološke ure, ki pri zdravem človeku le redko zataji, saj dokaj natančno določa vrhunce in padce njegove aktivnosti in učinkovitosti. Minimumi in maksimumi se izmenjavajo v urejenem zaporedju in do minute natančno v ritmu, ki je človeku pisan na kožo. Ta se kot značilnost posameznika praviloma ne spreminja, ponavlja se iz dneva v dan.Lasje in podnebje

Biološka ura

Značilno tiktakanje biološke ure nas deli v različne kategorije, dve sta ekstremni: nočne sove in jutranji škrjančki. Njihove faze aktivnosti in pasivnosti si sledijo v ustaljenem ritmu in so si diametralno nasprotne. Rezultati raziskav pričajo, da v omenjeni kategoriji sodi le 20 odstotkov ljudi, preostalih 80 odstotkov pa se glede na biološko uro uvršča nekje med obe skrajnosti. Vsi pa smo si edini, da se življenje odvija z neusmiljeno naglico, da se trenutki nizajo preveč bliskovito, da bi bilo mogoče vsakdanjik slehernega človeka prilagoditi značilnemu tiktakanju biološke ure.
 

Prilagodite se bioritmu

Le redkim uspe prisluhniti ritmu svoje biološke ure in se mu prilagoditi. To pa je prvi korak na poti k bolj uspešnemu in zadovoljnemu udejstvovanju in pogoj za bolj učinkovito poslovno in zasebno življenje. Vrhove poklicnega in zasebnega udejstvovanja je mogoče doseči hitreje in laže po poti, ki je premišljeno načrtovana in kar se da prilagojena individualnim značilnostim in usklajena z bioritmom slehernega posameznika. Navsezadnje je dan za vse vedno dolg natanko 24 ur..
 

Značilnosti dnevnega bioritma

Kronobiologom je po letih proučevanja le uspelo odkriti najpomembnejše značilnosti dnevnega bioritma, jih urediti in strniti v značilne časovne faze in izoblikovati krivuljo nihanja človekovih sposobnosti v 24-urnem ciklu. Na osnovi teh spoznanj so tipičen dan razdelili na 13 značilnih faz. ki kljub morebitnemu zamiku predstavljajo uporabno osnovo za prilagajanje aktivnosti minimumom in maksimumom lastnega bioritma. Navsezadnje ni vseeno, kdaj človek zajtrkuje ali obeduje, razmišlja in ustvarja, sklepa posle in ureja finančne zadeve, telovadi, se predaja ljubezni in tke nova prijateljstva, se sprošča, počiva in spi...

Vse, kar vas zanima!